G M A T استعداد و آمادگی تحصیلی

استعداد و آمادگی تحصیلی - آزمون ها
1390/05/02

افزایش پذیرش ۳۷درصدی کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت اجرایی MBA

افزایش پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت اجرایی MBAدورهسال1387سال1388سال1389سال1390
روزانه99147144127
شبانه113143117153
پیام نور20202088
غیرانتفاعی45506076
مجازی70120110198
بین الملل758773194
جمع کل422567524836