G M A T استعداد و آمادگی تحصیلی

استعداد و آمادگی تحصیلی - آزمون ها
1390/09/07

رشته‌ها و مواد امتحانی دکتری

رشته‌ها و مواد امتحانی مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون ورودی دوره‌ دکتری نیمه متمرکز (Ph.D)‌ سال 1391 به تفکیک رشته­های امتحانی به شرح مندرج در جداول ذیل  می‌باشد. 

دریافت جداول با فرمت PDF