G M A T استعداد و آمادگی تحصیلی

استعداد و آمادگی تحصیلی - آزمون ها
1390/01/16

دانلود مجموعه سوالات مدیریت اجرایی دانشگاه سراسری سال 1389

دانلود رایگان مجموعه سوالات مدیریت اجرایی (اجرایی شهری MBA ) دانشگاه سراسری  سال  1389  همراه با پاسخنامه   

........................................................................

دانلود سوالات MBA دانشگاه سراسری  سال  1389 از اینجا

........................................................................

.....................................................................................

دانلود پاسخنامه  سوالات MBA دانشگاه سراسری  سال  1389 از اینجا

.....................................................................................